Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Dönemde Saptanan Kardiyovasküler Sistem Patolojileri

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Anakara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 315-332
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-26-34
Okunma: 557 İndirilme: 404 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Yenidoğan döneminde konjenital kalp hastalıklarının değerlendirilmesinde, tanı ve tedavi planını belirlemede, ekokardiyografi çoğu zaman ilk ve tek tercih edilen modalitedir. Ancak endike olgularda özellikle ekstrakardiyak vasküler anatomi detayı için veya postoperatif dönemde tedavi etkinliği veya komplikasyonların değerlendirilmesinde BT ve MR incelemelere ihtiyaç duyulabilmektedir. Görüntüleme tekniklerinde yenidoğan dönemine özgün gerekli düzenlemelerin yapılması tetkikin tanısal yeterliliği açısından önemlidir.

Ekler
EISSN 2148-1210