Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Dönemde Tüp ve Kateterler

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 363-374
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-35-46
Okunma: 491 İndirilme: 311 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde (YYBÜ), prematüre ve düşük doğum ağırlıklı yenidoğanlarda sıvı -elektrolit yönetimi, hemodinamik takip, tedavi ve kan örneklenmesi, total parenteral beslenme, solunum desteği amacıyla tüp ve kateterler uzun süredir kullanılmaktadır. Bu yazıda yenidoğan görüntüleme rutininde kullanılan tüp ve kateterlerin olması gereken pozisyonlarının ve malpozisyona sekonder olası komplikasyonların radyolojik değerlendirmesi gözden geçirilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210