Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Hepatopankreatobiliyer Sistem Patolojileri

1.

İstanbul Üniversitesi İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 375-391
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-33-44
Okunma: 458 İndirilme: 358 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Neonatal hepatopankreatobiliyer sistem(HPBS) patolojileri çocuk yaş grubunun önemli morbidite nedenlerindendir. Tanıda radyolojik görüntüleme anahtar role sahiptir ve ultrasonografi her zaman ilk tercih edilen görüntüleme yöntemidir. Radyoloğun neonatal hepatobiliyer ve pankreas patolojilerinin klinik özellikleri ve görüntüleme bulgularına aşina olması doğru tanı, tedavi ve prognoz açısından hayati önem taşımaktadır. Bu derlemede, neonatal HPBS patolojileri, klinik ve görüntüleme bulguları ile birlikte ele alınmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210