Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Kazanılmış Akciğer Hastalıklarında Görüntüleme

1.

Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Bakırköy Dr. Sadi Konuk Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 348-362
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-29-39
Okunma: 637 İndirilme: 466 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Yenidoğanda kazanılmış akciğer hastalıkları, yenidoğan yoğun bakım ünitelerinde en sık karşılaşılan patolojilerdir. Akciğer grafisi, ilk ve en sık tercih edilen radyolojik görüntüleme yöntemidir. Yatak başı kullanımı, tekrarlanabilmesi ve yenidoğan uzmanlarının değerlendirmede tecrübeli olması nedeniyle tercih edilir. Ancak günümüzde tanı ve tedavide patofizyolojiye yönelik yeni gelişmelerin olması ile birlikte yenidoğan kazanılmış akciğer hastalıklarında, ‘’steteskopun modern versiyonu’’ olarak adlandırılan akciğer ultrasonu (US) kullanımı artmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210