Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Spinal Görüntüleme ve Patolojileri

1.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Konya, Türkiye

2.

Selçuk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Konya, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 449-463
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-34-5
Okunma: 552 İndirilme: 368 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Neonatal spinal malformasyonlar; cilt, kas, vertebra, meninksler ve spinal kord ile ilgili konjenital anomalileri içerir. Neonatal dönemde okült spinal anomalilerin taramasında ultrasonografi (US) oldukça faydalıdır. Manyetik rezonans görüntüleme (MRG) ise altın standart görüntüleme yöntemidir. Özellikle cerrahi planlanan hastalarda oldukça yararlıdır. Bu yazı da spinal kordun embriyolojisi, görüntüleme yöntemleri, sınıflama ve neonatal spinal malformasyonların görüntüleme bulguları gözden geçirilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210