Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Tümörler

1.

Erzincan Binali Yıldırım Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzincan, Türkiye

2.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 464-479
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-24-31
Okunma: 527 İndirilme: 329 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Neonatal tümörler, doğum öncesi veya yaşamın ilk 30 günü içinde tanı alan bir grup neolaziyi kapsar, bu yönüyle heterojen bir sınıflamadır. Neonatal tümörler, anatomik yerleşimleri, davranış paternleri, histolojik özellikleri ve tedaviye yanıtları bakımından, diğer çocukluk çağı tümörlerinden ayrılırlar. Başlıca neonatal tümörleri ve bu tümörlerin radyolojik özelliklerini bilmek doğru tanı şansını arttıracak vee hasta yönetimini daha etkin hale getirecektir. Bu bölümde neonatal tümörler, yerleştikleri anatomik bölgelere göre gruplanarak sunulmuştur.

Ekler
EISSN 2148-1210