Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Neonatal Üriner Sistem Patolojileri

1.

Era Radyoloji ve Görüntüleme Merkezi, İzmir, Türkiye

2.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyoloji Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 408-420
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-28-36
Okunma: 458 İndirilme: 335 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Doğumsal üriner sistem anomalilerinin, ciddi hastalık hali ve ilerleyen yaşlarda son dönem böbrek yetmezliği ile yakından ilişkili olmaları dolayısıyla erken tanıları önemlidir. Tanıda ve takipte önemli yeri olan, ultrasonografi başta olmak üzere, radyolojik yöntemlerle saptanabilecek tanısal ip uçlarına radyolog olarak aşina olmak gerekmektedir. Derlemede yenidoğan döneminde karşılaşılabilecek üriner anomalilerin başta radyolojik bulguları olmak üzere embriyolojik temelleri, klinik bulguları ve tedavi seçenekleriyle birlikte tartışılması amaçlanmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210