Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Nöroradyolojide İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 66-79
DOI: 10.5152/trs.2020.835
Okunma: 1081 İndirilme: 705 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Nöroradyolojik görüntüleme yöntemleri değişen ve gelişen teknoloji ile birlikte klinik kullanımda her geçen gün daha da avantajlı hale gelmektedir. Bilgisayarlı tomografi özellikle acil nöroradyolojik görüntüleme gerektiren kanama ve iskemik inme gibi durumlarda ilk başvurulan görüntüleme yöntemlerinden biridir. Nöroradyolojik görüntülemede kullanımı gittikçe yaygınlık kazanan ileri BT teknikleri ve protokolleri hastalara doğru ve güvenilir tanı konulmasında önemli bir rol oynamaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210