Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Notokordal Tümörler

1.

Manisa Celal Bayar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Manisa, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 84-95
DOI: 10.5152/trs.2021.21-4-9
Okunma: 327 İndirilme: 167 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

Dünya Sağlık Örgütünün (WHO) 2020 yılında revize edilen Yumuşak Doku ve Kemik Tümörleri sınıflamasının 5. baskısında notokord tümörleri, benign notokord hücreli tümörler (BNHT), konvansiyonel kordoma, dediferansiye kordoma ve kötü diferansiye kordoma adları ile dört alt başlıkta sınıflanmıştır. Tipik olarak klivus, sakrokoksigeal kemikler ve vertebrada yerleşirler. Tüm alt tipler fizaliferöz hücre kökenlidir. Kordoma notokordal diferansiasyon gösteren malign bir tümör iken, BNHT iyi huyludur. Dolayısıyla BNHT takibe alınırken, kordomaların primer tedavi yöntemi cerrahidir. Bu nedenle radyolojik olarak kemik destrüksiyonu ve yumuşak doku oluşturmayan, sklerotik iç yapıdaki BNHT’ün litik, destrüktif, yumuşak doku ve sıklıkla kalsifikasyon içeren kordomadan radyolojik ayırıcı tanısı önemlidir.

Ekler
EISSN 2148-1210