Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Osteojenik Tümörler

1.

Başakşehir Çam ve Sakura Şehir Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 15-30
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-1-3
Okunma: 386 İndirilme: 260 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

İskelet sistemini birçok primer ve metastatik tümör etkileyebilmektedir. Osteojenik tümörler primer kemik tümörleri arasında sık görülen bir grup olup tümör hücrelerinin osteoid matriks üretimi ile diğerlerinden ayrılır. Radyolojik görüntüleme osteojenik tümörlerin tanısında değerli olduğu gibi alt tiplerinin karakterizasyonunda da önem taşır. Bu bölümde benign osteojenik tümörler olan osteom, osteoid osteom ve osteoblastom ile malign osteojenik tümör olan osteosarkom ve alt tipleri ayırıcı tanılarıyla birlikte incelenmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210