Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Osteoklastlik Dev Hücreden Zengin Tümörler

1.

İzmir Demokrasi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 69-83
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-10-15
Okunma: 987 İndirilme: 414 Online Yayın Tarihi: 27 Mayıs 2021

“Osteoklastik Dev Hücreden Zengin Tümörler” grubunda; anevrizmal kemik kisti, dev hücreli tümör ve non-ossifiye fibrom yer almaktadır. Kemik tümörlerinin tanısında doğru sonuca varabilmek, lezyonların temel radyolojik, epidemiyolojik ve topografik özelliklerini birlikte değerlendirmesini gerektirir. Bu yazı; her üç tümörün temel radyolojik özellikleri, patolojileri, genetik özellikleri, klinikleri ve güncel tedavi yöntemleri ile tedavi seçim ve takibinde radyolojinin yerini kapsamaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210