Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreas Duktal Adenokanserinde Evreleme, Raporlama

Pankreas Duktal Adenokanserinde Evreleme, Raporlama

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 172-180
DOI: 10.5152/trs.2019.752
Okunma: 805 İndirilme: 543 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreas duktal adenokanseri (PDAK) kötü prognozlu olup tanı anında olguların büyük kısmında damar tutulumu veya metastaz mevcuttur. Tedavisinde cerrahi tek küratif seçenek olduğundan rezektabl, sınırda rezektabl ve anrezektabl olguların belirlenmesi büyük önem taşımaktadır. Radyoloji, PDAK olgularının tanısında ve tedavisinin yönlendirilmesinde yol göstericidir. Uygun çekim protokolleri kullanılarak elde olunmuş görüntüler ve standardize edilmiş raporlar PDAK tanısal doğruluğunu artırmakta ve multidisipliner yaklaşımın temelini oluşturmaktadır.

Ekler
EISSN 2148-1210