Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreas MR Görüntüleme Çekim Protokolleri

Pankreas MR Görüntüleme Çekim Protokolleri

1.

Başkent Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 111-128
DOI: 10.5152/trs.2019.793
Okunma: 1820 İndirilme: 756 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Manyetik rezonans görüntüleme, pankreas parenkimini, pankreatik ve biliyer anatomiyi peripankreatik yumuşak dokuların ve nörovasküler ağların eş zamanlı görüntülenmesine izin verir. 3.0 T cihazların abdomen uygulamalarında kullanımı, difüzyon ağırlıklı görüntüleme, 3 boyutlu T1 ağırlıklı ve 3B MR kolanjiyopankreatografi gibi yeni sekansların eklenmesi neoplazi ve inflamatuar süreçlerin tanısında görüntülemenin gücünü artırmıştır. MRG’ de ki gelişmeler ışığında rutin pankreas görüntüleme protokolleri yeniden gözden geçirilmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210