Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreas Sonografisi

Pankreas Sonografisi

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

2.

Kurtalan Devlet Hastanesi, Radyoloji Bölümü, Siirt, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 94-104
DOI: 10.5152/trs.2019.747
Okunma: 830 İndirilme: 703 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreas uygun teknik kullanıldığında çoğu olguda ultrasonografi (US) ile değerlendirilebilir. Akut pankreatit kuşkusunda diğer akut karın nedenlerinin dışlanması, safra taşları ve safra yolu obstrüksiyonu ve peripankreatik koleksiyonların araştırılması için US kullanılabilir. Psödokist, apse gibi komplikasyonlar US ile takip edilebilir ve US rehberliğinde perkütan tedavi edilebilir. Duktal adenokanserlerin %60-70’i pankreas baş kesiminden köken alır ve US ile görüntülenmeleri kolaydır. Renkli Doppler ultrasonografi tanı ve evrelemede önemli katkılar sağlar.

Ekler
EISSN 2148-1210