Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreas: Tanı ve Tedavide Endoskopik Yaklaşımlar

Pankreas: Tanı ve Tedavide Endoskopik Yaklaşımlar

1.

Kırıkkale Üniversitesi Tıp Fakültesi, İç Hastalıkları Anabilim Dalı, Gastroenteroloji Bilim Dalı, Kırıkkale, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 261-293
DOI: 10.5152/trs.2019.1447
Okunma: 133 İndirilme: 86 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreas retroperitoneal yerleşimli bir organ olup, önemli vasküler yapıların ve çöliak pleksusun anteriorunda yerleşmiştir. Bu nedenle görüntüleme ve lezyonlarının ayırtedilmesi noktasında pek çok zorluğu da beraberinde getirmektedir. Endoskopik yöntemler; kesitsel görüntüleme yöntemleri ile birlikte kullanılmaktadır. Bu yöntemler hem tanı hem de tedavi için kullanılmaktadır. Bu bölümde endoskopik yöntemlerin endikasyonları, kullanım alanları, tanısal ve tedavi için uygulamaları güncel literatür eşliğinde gözden geçirilmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210
3