Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreasın Diğer Nadir Patolojileri (Travma, Transplant, Depo Hastalıkları)

Pankreasın Diğer Nadir Patolojileri (Travma, Transplant, Depo Hastalıkları)

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 213-226
DOI: 10.5152/trs.2019.767
Okunma: 150 İndirilme: 90 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreasın inflamatuar hastalıkları ve neoplazileri radyolojik incelemelerde sıklıkla karşımıza çıkabilirken travmaya bağlı pankreas yaralanmaları, transplant pankreas değerlendirilmesi ve depo hastalıklarında pankreas tutulumu nadir karşılaşılan durumlardır. Travmatik pankreas yaralanmaları diğer abdominal visseral yaralanmalara göre daha zor tanı konulabilen yaralanmalardır. Pankreas transplantasyonu sonrası transplant pankreasın normal ve anormal görüntüleme bulgularının bilinmesi transplantasyonun başarılı izlemi için önemlidir. Pankreasın depo hastalıkları ise farklı pankreas patolojilerini taklit edebileceğinden görüntüleme bulgularının bilinmesi ayırıcı tanıda katkı sağlar.

Ekler
EISSN 2148-1210
3