Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreasın Kistik Tümörleri

Pankreasın Kistik Tümörleri

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 197-212
DOI: 10.5152/trs.2019.755
Okunma: 165 İndirilme: 119 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreasın kistik tümörleri, görüntüleme yöntemlerinin kullanımının artması ile rastlantısal olarak daha sık saptanmaktadır. Lezyonların epidemiyolojisi, klinik bulguları, patolojisi ve görüntüleme özellikleri lezyon karakterizasyonunda çok önemlidir. Görüntüleme özelliklerine göre lezyonların karakterizasyonu ve buna bağlı olarak tedavi ve takipte nasıl bir yol izleneceği kararı verilebilmektedir.

Ekler
EISSN 2148-1210
3