Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreasın Konjenital Varyasyonları

Pankreasın Konjenital Varyasyonları

1.

Ankara Keçiören Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 129-142
DOI: 10.5152/trs.2019.759
Okunma: 521 İndirilme: 369 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Pankreasın konjenital anomaliler veya pankreatik varyasyonlar asemptomatik kalabildiğinden erişkin yaşa kadar bulgu vermeyebilir ve olgular erişkin yaşta pankreas veya peripankreatik hastalıklar ile karşımıza çıkabilir. Günümüzde abdomen ultrasonografi, bilgisayarlı tomografi, manyetik rezonans görüntüleme ve manyetik rezonans kolanjiopankreatografi tetkik sayılarının artması ile bu tip anomalilerin rastlantısal olarak tespit edilme sıklığı artmıştır. Bu nedenle incelemelerde hep bu göz önünde tutulmalıdır.

Ekler
EISSN 2148-1210