Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pankreasta Girişimsel Radyoloji

Pankreasta Girişimsel Radyoloji

1.

Gülhane Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 244-260
DOI: 10.5152/trs.2019.785
Okunma: 162 İndirilme: 112 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Akut ve kronik pankreatite bağlı gelişen enfekte olan ya da klinik bulgu veren koleksiyonlar gibi lokal komplikasyonlar ve kanamaya neden olan psödoanevrizmalar girişimsel radyoloji tarafından başarılı bir şekilde tedavi edilebilmektedir. Ayrıca pankreas kitlelerinin tanısında perkütan biyopsi ve lokal ileri pankreas adenokanserlerinin IRE ile tedavisi de US ve BT eşliğinde güvenli ve etkin bir şekilde gerçekleştirilmektedir.

Ekler
EISSN 2148-1210
3