Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pediatrik Beyin ve Spinal Kord Hasarlanması

Pediatrik Beyin ve Spinal Kord Hasarlanması

1.

Dokuz Eylül Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 324-341
DOI: 10.5152/trs.2019.802
Okunma: 137 İndirilme: 73 Online Yayın Tarihi: 02 Haziran 2020

Pediatrik kraniospinal travmalar, mortalite ve morbidite önemli bir  edenidir. Bilgisayarlı tomografi ile kemik fraktürleri ve vasküler yaralanmalar değerlendirilir. Manyetik rezonans görüntüleme ile bilgisayarlı tomografide güçlükle saptanabilecek lezyonlar için kullanılır. Kraniospinal yaralanmaların tanısı ve komplikasyonların bilinmesi hekimlerin en önemli sorumluluklarındandır. Radyologların büyüyen bir iskelete sahip olan çocukların, normal ve normalin varyantı anatomik oluşumlarını travma bulgularından ayırt edebilmesi gereklidir.

Ekler
EISSN 2148-1210