Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pediatrik İntrakranial Kitleler

Pediatrik İntrakranial Kitleler

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 357-383
DOI: 10.5152/trs.2019.799
Okunma: 183 İndirilme: 107 Online Yayın Tarihi: 02 Haziran 2020

Beyin tümörleri çocukluk çağının ikinci sıklıkta görülen neoplazileri olup çoğunlukla 10 yaş altında izlenirler. Görüntüleme yöntemlerine erişim kolaylığı ve MR inceleme sayesinde tüm dünyada erken dönemde tanı alan pediatrik intrakranial kitle oranında artış söz konusudur. İntrakranial kitle başlığı altında santral sinir sistemi (SSS) tümörleri, intrakranial kistik kitleler ve tümör benzeri lezyonlar yer almaktadır. Klinik prezantasyonları yerleşimlerine göre oldukça farklılık gösteren lezyonların tanısında laboratuvar bulguları önem taşır.

Ekler
EISSN 2148-1210