Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Pediatrik Sella ve Parasellar Bölge Görüntülemesi

1.

University of Texas Southwestern Medical Center and Children’s Health, USA

Trd Sem 2022; 10: 169-182
DOI: 10.5152/trs.2022.221764
Okunma: 158 İndirilme: 83 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

Diabetes insipidus ve nedeni anlaşılamayan görme bozukluğunun yanı sıra büyüme hormonu tedavisi öncesinde hastaların değerlendirilmesi pediatrik sella ve parasellar bölgenin görüntülemesinin başlıca endikasyonlarıdır. Bölgenin anatomisinin ve yaşla olan değişikliklerinin bilinmesinin yanı sıra inceleme tekniklerinin endikasyona bağli olarak değisiklik göstereceği de akılda tutulmalıdır. Pediatrik sella ve parasellar bölge patolojileri erişkinlerde farklılık gösterir. Anevrizma, menenjiyom, metastaz ve sarkoidoz gibi lezyonlar çocuklarda çok nadir görülürken, tümörler (germ hücreli tümörler, Langerhans hücreli histiyositoz, optik-hipotalamik gliyomlar, hipotalamik hamartom, kraniyofarinjiyom) çocuklarda daha sık görülür.

Koral K. Pediatrik sella ve parasellar bölge görüntülemesi. Trd Sem 2022;10(2):169-182.

Ekler
EISSN 2148-1210