Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Pediatrik Spinal Kitleler

Pediatrik Spinal Kitleler

1.

Ondokuz Mayıs Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Çocuk Radyolojisi Bilim Dalı, Samsun, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 406-425
DOI: 10.5152/trs.2019.806
Okunma: 135 İndirilme: 65 Online Yayın Tarihi: 02 Haziran 2020

Spinal tümörler çocukluk çağı tümörleri içerisinde oldukça nadir görülen tümörlerdir. Yerleşim yerlerine göre intramedüller, intradural ekstramedüller, ekstradural olarak sınıflandırılırlar. Klinik bulgular hastalığın başlangıcında nonspesifik olduğundan görüntüleme yöntemleri tanı koymada önemli rol oynar. Görüntüleme yöntemleri içerisinde Manyetik Rezonans Görüntüleme, primer inceleme yöntemidir.

Ekler
EISSN 2148-1210