Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Perfüzyon MR Görüntüleme

1.

Gayrettepe Florence Nightingale Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

2.

Demiroğlu Bilim Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 243-260
DOI: 10.5152/trs.2020.897
Okunma: 451 İndirilme: 228 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Günümüzde çözünürlük gücü giderek artan radyolojik görüntüleme yöntemleri sayesinde anotomik bilgi yanında dokudan perfüyon, difüzyon, spektroskopi veya elastografi gibi yöntemler sayesinde fonsiyonel bilgide elde edebilmekteyiz. Bu yöntemlerinden biri olan perfüzyon görüntüleme ile dokudaki kapiller ağdaki akım, intravasküler-ekstravasküler alan arasındaki hareket görüntülenebilmektedir. Bu yazıda perfüzyon MR görüntülemenin temel konsepti ve klinik uygulamaları literatür bilgileri ile birlikte gözden geçirilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210