Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Perkütan Karaciğer Kist Hidatik Tedavisi

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2015; 3: 227-236
DOI: 10.5152/trs.2015.221
Okunma: 2601 İndirilme: 706 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019
Ekler
EISSN 2148-1210