Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

PET/BT Uygulamaları

1.

Ege Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 148-154
DOI: 10.5152/trs.2020.879
Okunma: 217 İndirilme: 132 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

PET/BT özellikle onkolojik görüntülemede sık kullanılan bir modalite olmuştur. En çok F-18 FDG denilen şeker analogu bir radyofarmasotik kullanılmaktadır. Hastanın özel bir hazırlık yöntemi ve özel bir çekim protokolü mevcuttur. Onkolojik uygulama dışında daha az kullanımı olmakla birlikte beyin ve kalp için farklı bir çekim yöntemi ve değerlendirme bulunmaktadır. Yine yeni ve değişik farmasotikler kullanılmaya başlamış olup önümüzdeki yıllarda bu kullanımın çok daha çeşitleneceği sadece görüntüleme değil aynı zamanda tedavi amaçlı kullanımı olacağı aşikardır.

Ekler
EISSN 2148-1210