Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

PET/MR

1.

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 285-293
DOI: 10.5152/trs.2020.898
Okunma: 332 İndirilme: 195 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

PET/MRG yeni bir hibrit görüntüleme yöntemi olup beyin, baş-boyun, akciğer, abdomen, pelvis, pediatrik yaş grubu kanserleri ve lenfoma olgularının evrelendirilmesinde, tedaviye yanıtın değerlendirilmesinde ve radyasyon tedavisinin planlanmasında kullanılmaktadır. Onkoloji dışında önemli kullanım alanları, nörolojik ve kardiyovasküler hastalıklardır. Bu makalede, PET/MR’ın fizik prensipleri, avantajları ve teknik sınırlamaları açıklanacak; PET/BT ile karşılaştırılması yapılacak ve klinik uygulama alanlarına kısaca yer verilecektir.

Ekler
EISSN 2148-1210