Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Prostat Kanserinin Değerlendirilmesinde 3 T Difüzyon Ağırlıklı MR Görüntüleme

1.

Atatürk Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Erzurum, Türkiye

Trd Sem 2017; 5: 412-428
DOI: 10.5152/trs.2017.575
Okunma: 3771 İndirilme: 745 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Multiparametrik MR (MpMRG) prostat kanseri tanısında, hedeflenen biyopsiye ve tedavi seçimine yardımcı olması için rutin prostat MR protokolüne difüzyon ağırlıklı görüntüleme (DAG) ve dinamik kontrast MR (DkMRG ) eklenmesiyle önemli bir araç olarak ortaya çıkmıştır. DAG’ın prostatta edinme süresinin kısa olması ve kontrast madde kullanımı gerektirmemesi DAG’ ın rutin görüntüleme protokollerine kolayca dâhil edilmesine olanak sağlamıştır. DAG’ın üstesinden gelmesi gereken birkaç sınırlamalar olmasına rağmen prostat kanserinde tümör selülaritesi ve doku yapısı hakkında yararlı kalitatif ve kantitatif bilgi verebilecek güçlü noninvaziv bir görüntüleme yöntemidir.

Ekler
EISSN 2148-1210