Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme

Revize Atlanta Kriterleri Çerçevesinde Akut Pankreatit Hastalarında Görüntüleme

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 143-152
DOI: 10.5152/trs.2019.765
Okunma: 534 İndirilme: 400 Online Yayın Tarihi: 18 Aralık 2019

Akut pankreatitli hastaların tanısında, sınıflandırılmasında ve komplikasyonların tanımlanmasında görüntüleme oldukça kritik bir öneme sahiptir. Klinik bulguların şiddeti ile radyolojik bulguların şiddeti her zaman örtüşmeyebilir. Revize Atlanta kriterleri, akut pankreatit bulgularını morfolojik kriterlere dayalı olarak tanımlamakta olup akut pankreatite bağlı bulguların ve komplikasyonların bu çerçevede raporlanması tedavi planlamasında büyük öneme sahiptir.

Ekler
EISSN 2148-1210