Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Sellar ve Parasellar Bölgenin Hipofiz Adenomu Dışındaki Tümörleri

1.

Acıbadem Maslak Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

2.

Acıbadem Mehmet Ali Aydınlar Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 208-236
DOI: 10.5152/trs.2022.221461
Okunma: 187 İndirilme: 90 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

Sellar ve parasellar bölge, anatomik olarak birbirinden farklı çok sayıda vasküler ve nöral yapıları içeren karmaşık bir bölgedir. Her ne kadar sellar ve parasellar bölgede hipofiz adenomu en sık görülen patoloji olsada bu bölgede neoplastik, enfeksiyöz, inflamatuar, gelişimsel ve vasküler pek çok farklı lezyonlarda görülebilmektedir. Sellar ve parasellar bölgeyi etkileyen patolojilerin radyolojik görüntülerinin yorumlanmasında bu bölgenin anatomisine hakim olmak büyük bir öneme sahiptir. Manyetik Rezonans (MR) görüntüleme, hipofiz bezini ve komşu nöral parankimi, beyin omurilik sıvısını (BOS), yumuşak doku planlarını ve kemik iliğini değerlendirmede kullanılan altın standart görüntüleme yöntemidir. Bilgisayarlı Tomografi (BT) preoperatif planlama, lezyonun kalsifikasyon içeriğinin saptanması ve komşu kemik yapıların değerlendirilmesinde kullanılan tamamlayıcı radyolojik görüntüleme modalitesidir. Bu bölümde sellar ve parasellar bölgede adenom dışında görülen lezyonların görüntüleme özellikleri anlatılacak, vakalar demonstratif radyolojik görüntüleri ile birlikte sunulacaktır.

Başar Y, Karaarslan E. Sellar ve parasellar bölgenin hipofiz adenomu dişindaki tümörleri. Trd Sem 2022;10(2):208-236.

Ekler
EISSN 2148-1210