Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Sellar ve Parasellar Bölgenin İnflamatuvar ve Enfeksiyöz Hastalıkları

1.

Hacettepe Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Ana Bilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 246-253
DOI: 10.5152/trs.2022.221663
Okunma: 171 İndirilme: 71 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

Sellar ve paresellar bölge, sarkoidoz, IgG4 ilişkili hastalık gibi bazı sistemik inflamatuvar hastalıkların beyinde sıklıkla tercih ettiği anatomik bölgelerden biridir. Bu sistemik hastalıklar dışında, bu bölgenin Tolosa-Hunt sendromu, lenfositik hipofizit gibi kendine özgü, lokal inflamatuvar hastalıkları da vardır. Enfeksiyöz hastalıklarda ise durum tam tersidir; bu bölgede enfeksiyonlar oldukça nadir görülür. Gerek inflamatuvar gerekse enfeksiyöz hastalıkların radyolojik ayırıcı tanısını yapmak, anatomik olarak oldukça küçük sayılabilecek ve dolayısıyla bulguların pek de çeşitlilik sunmadığı bu bölge için kolay değildir. Neyse ki manyetik rezonans (MR) görüntülemenin tekniğinin giderek gelişmesi ile daha yüksek rezolüsyonlu görüntülerin elde edilebilmesi ve sekanslar sayesinde görüntüleme ile ayırıcı tanı yapmak giderek kolaylaşmaktadır. Lezyonun T2 sinyali, kontrastlanma ve etraf yapılara uzanım paterni, infundibulumu tutup tutmaması ayırıcı tanı yapılırken kullanılacak başlıca ipuçlarıdır. Elbette hastanın klinik ve labaratuvar bulguları, varsa sistemik hastalıkları, gebelik durumu gibi görüntüleme dışı verileri de ayırıcı tanıda kullanılabilecek diğer yararlı araçlardır.

Göçmen R. Sellar ve parasellar bölgenin inflamatuvar ve enfeksiyöz hastalıkları. Trd Sem 2022;10(2):246-253.

Ekler
EISSN 2148-1210