Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Sellar ve Parasellar Bölgenin Vasküler Lezyonları

1.

İzmir Katip Çelebi Üniversitesi, Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: 237-245
DOI: 10.5152/trs.2022.221360
Okunma: 186 İndirilme: 61 Online Yayın Tarihi: 05 Eylül 2022

En sık izlenen sellar ve parasellar vasküler lezyonlar kavernöz sinüs trombozu / tromboflebiti, internal karotis arter anevrizması ve karotikokavernöz fistüldür. Ayrıca kavernöz hemanjiom, öpüşen internal karotis arterler, posteromedial ya da posterolateral seyirli persistan trigeminal arter gibi lezyonlar da görülebilir. Bunların cerrahi öncesi doğru tanısı, operasyon sırasında ortaya çıkabilecek ölümcül komplikasyonları engeller. Tanıda BT, MR ve DSA etkin şekilde kullanılmalıdır.

Ballı Ö, Gelal MF. Sellar ve parasellar bölgenin vasküler lezyonları. Trd Sem 2022;10(2):237-245.

Ekler
EISSN 2148-1210