Türk Radyoloji Seminerleri
Konuk Editörden

Serebral Anevrizmalarda Görüntüleme ve Tedavi

1.

İstanbul Üniversitesi-Cerrahpaşa, Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Nöroradyoloji Bilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2022; 10: -
Okunma: 184 İndirilme: 111 Online Yayın Tarihi: 24 Haziran 2022
Ekler
EISSN 2148-1210