Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Skrotal Elastografi

Skrotal Elastografi

1.

İstanbul Üniversitesi Cerrahpaşa Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı Emekli Öğretim Üyesi; ALKA Radyoloji Tanı Merkezi, İstanbul, Türkiye

2.

İstanbul Haydarpaşa Sultan Abdülhamid Han Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 75-83
DOI: 10.5152/trs.2019.716
Okunma: 1696 İndirilme: 404 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Klinik muayene, yaş ve anamnez içeren hasta bilgileri yanında US uygun ayırıcı tanı oluşturmada çok önemlidir. Palpe edilebilen bir skrotal kitlenin değerlendirilmesindeki temel amaç yerini belirlemektir. Ekstratestiküler kitleler genellikle iyi huyluyken, intratestikülar kitlelerin büyük çoğunluğu maligndir. Orşiektomi intratestiküler kitleler için tercih edilen tedavi yöntemidir. Bununla birlikte, orşiektomi yapılmaması gereken benign durumları tanımak önemlidir. Epidermoid kist şüphesi varsa, orşiektomi yerine enükleasyon düşünülebilir. B-mod US ile kısa süreli takip, zaman zaman kitle olarak görülebilen akut durumları dışlamaya yardımcı olabilir. Elastografi ile yapılmış çalışmalarda farklı elastografi tekniklerinin kullanılmış olması standart geliştirmede problemdir. Benzer şekilde shear wave temelli teknikler de ister ‘point’ shear wave ister 2D shear wave olsun farklı birimlerle (kPa, m/sn) ifade edilmiş, her ticari marka hatta her cihaz türü için farklı eşik değer açıklanmıştır. Bu nedenle bu yazıda normal ve patolojilerin ayrımında elastografik eşik değer verilmemiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210