Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Temel ve İleri Difüzyon Ağırlıklı MRG Teknikleri

1.

Dr. Suat Günsel Girne Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Girne, KKTC

Trd Sem 2020; 8: 261-272
DOI: 10.5152/trs.2020.873
Okunma: 290 İndirilme: 217 Online Yayın Tarihi: 13 Ekim 2020

Difüzyon görüntüleme, difüzyon gradyenti boyunca mikroskobik düzeyde hareket eden protonların voksel içi ve arası faz uyumunun bozulması sonucu, MR sinyalinde olan kaybı ölçen görüntüleme yöntemidir. Dokuların hem karakterizasyonu hem de detaylı anatomik yapısı gösterebilen difüzyon ağırlıklı görüntüleme ve gelişmiş türevleri, son 20 yıldır iskemik, dejeneratif, enfektif ve demyelinizan hastalıkların ayırıcı tanısında yaygın olarak kullanılmaktadır. Teknolojik gelişmelere paralel olarak kullanım alanı, etkinliği ve yaygınlığı giderek artan bir yöntemdir.

Ekler
EISSN 2148-1210