Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme
Tiroid Elastografisi

Tiroid Elastografisi

1.

İstanbul Üniversitesi, İstanbul Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2019; 7: 25-37
DOI: 10.5152/trs.2019.754
Okunma: 4154 İndirilme: 1177 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Tiroid ultrasonografisi radyologların çok sık gerçekleştirdikleri tetkikler arasında yer almaktadır. Gri skala görüntüleme bulguları benign ve malign tiroid hastalıklarında benzeşme gösterebildiğinden ek görüntüleme teknolojileri araştırılmaktadır. Elastografi yöntemi dokuların sertlik seviyesini çeşitli teknikler kullanarak ortaya koymaya ve bu sayede tanısal doğruluğu yükseltmeyi amaçlayan bu teknolojilerden birisidir. Tiroid hastalıklarında elastografinin kullanım alanları ve çeşitli kısıtlılıkları gözden geçirilmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210