Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Toraks İncelemelerinde İleri BT Teknikleri ve Protokolleri

1.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 38-53
DOI: 10.5152/trs.2020.840
Okunma: 715 İndirilme: 551 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Bilgisayarlı Tomografi (BT) teknolojisindeki gelişmeler spiral tek kesitli BT’den çok kesitli BT’ye geçiş ile büyük ivme kazanmış ve bunu ileri rekonstrüksüyon teknikleri, kantitatif toraks BT, düşük doz BT teknikleri, çift enerji kullanımı, sine BT ve yapay zeka uygulamaları takip etmiştir. Gelişen teknoloji ile birlikte toraks BT kullanım alanı da genişlemiştir. Bu yazıda toraks incelemelerinde ileri BT tekniklerinin özellikleri ve klinik uygulamaları özetlenmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210