Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Transfontanel US ve Hipoksik İskemik Ensefalopati

1.

Izmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Pediatrik Radyoloji Bölümü, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

2.

Izmir Sağlık Bilimleri Üniversitesi, Tepecik Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, İzmir, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 421-430
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-32-45
Okunma: 724 İndirilme: 471 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Perinatal asfiksi ve neonatal hipoksik iskemik ensefalopati yenidoğanda önemli mortalite ve morbidite nedenidir. Hasar paterni gestasyonel yaş, perinatal asfiksiye sebep olan olayın şiddeti ve maruziyetin süresine göre değişkenlik gösterir. Ultrasonografi tanıda ilk basamak görüntüleme yöntemidir. Transfontanel ultrasonografi hasarın erken dönemde tanınmasında, takip görüntülemelerde kolaylıkla kullanılabilir. Bu derlemede hipoksik iskemik beyin hasarında tranfontanel ultrasonografi bulguları örnek olgularla özetlenmiştir.

Ekler
EISSN 2148-1210