Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Travmatik Beyin Hasarı

1.

Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2016; 4: 211-228
DOI: 10.5152/trs.2016.379
Okunma: 2416 İndirilme: 441 Online Yayın Tarihi: 23 Temmuz 2019

Özet

Travmatik beyin hasarı acil servise başvuruların önemli bir kısmını oluşturmaktadır. Hasarlar lokalizasyonuna göre ekstra-aksiyal ve intra-aksiyal olarak sınıflanmaktadır. Ekstra-aksiyal hasarlar arasında yumuşak doku ve kemik hasarı, epidural hematom, subdural hematom, subaraknoid kanama sayılabilir. Kontüzyonlar, travmatik aksonal hasar ve beyin sapı lezyonları intra-aksiyal lezyonlar olarak sınıflanmaktadır. Hasarın zamanında, eksiksiz ve doğru tespiti, hasarın ciddiyetinin belirlenmesi morbidite ve mortalitenin azaltılmasında önemli rol oynamaktadır. 

Ekler
EISSN 2148-1210