Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Yenidoğanın Gastrointestinal Sistem Hastalıkları

1.

Koç Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye

Trd Sem 2021; 9: 392-407
DOI: 10.5152/trs.2021.2021-31-40
Okunma: 439 İndirilme: 356 Online Yayın Tarihi: 31 Aralık 2021

Yenidoğan dönemine özgü gastrointestinal sistem hastalıkları genellikle konjenital olup prenatal dönemde saptanır. Ancak doğumdan sonra hem tanının kesinleştirilmesi, hem de tedavi yönteminin belirlenmesi nedenleriyle radyolojik inceleme yöntemlerine sıklıkla başvurulur. Bunlardan en sık ve ilk kullanılan yöntem direkt grafi olmakla birlikte ultrasonografi de x-ışını içermemesi nedeniyle tercih nedeniyken tanısal başarısı pilor stenozu gibi bazı hastalıklarla sınırlıdır. Yenidoğan döneminde gastrointestinal sistem pasajını ve peristaltizmini değerlendirmede sıklıkla kontrastlı floroskopik yöntemler tercih edilmektedir. Kontrast tipinin seçimi ve tetkikin yapılma şekli araştırılan hastalığa ve hastaya göre değişmektedir. Yazımızda yenidoğan dönemine özgü gastrointestinal sistem hastalıkları; tercih edilmesi gereken yöntemler, tetkikin uygulama şekli ve görüntüleme bulgularıya birlikte ele alınmıştır.

Ekler
EISSN 2148-1210