E-ISSN 2148-1210
Derleme
İleri Kardiyak Manyetik Rezonans Görüntüleme Yöntemleri
1 Koç Üniversitesi Hastanesi, Radyoloji Anabilim Dalı, İstanbul, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 142-151
DOI: 10.5152/trs.2018.612
Özet

Kardiyak manyetik rezonans görüntüleme (MRG) fonksiyonel değerlendirme, miyokardiyal kütle ölçümü ve skar tespitinde altın standart yöntemdir. Ek olarak miyokardiyal ödem, demir yükü analizi ve doku karakterizasyonu sağlamada benzersiz özelliklere sahiptir. İleri kardiyak MRG yöntemleri tanı, tedavi ve takip açısından önemli ve tamamlayıcı bir yere sahiptir. Bu bölümde ileri kardiyak MRG yöntemlerine genel bakış ve uygulama alanlarına yönelik değerlendirilme amaçlanmaktadır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019