E-ISSN 2148-1210
Derleme
Primer Kardiyomiyopatiler
1 Sağlık Bilimleri Üniversitesi Gülhane Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye  
Trd Sem 2018; 6: 170-189
DOI: 10.5152/trs.2018.589.620
Özet

Primer kardiyomiyopatiler (KMP); miyokartta başka bir hastalığa bağlı olmadan gelişen, yapısal ve fonksiyonel bozukluğa neden olan hastalıklar olarak bilinmektedir. Kardiyak MR görüntüleme, morfolojik ve fonksiyonel bilgiler vermesinin yanı sıra miyokard dokusundaki patolojik değişiklikleri yüksek uzaysal çözünürlükle gösterebilme özellikleri nedeniyle KMP’lerin tanısı ve takibinde önemli rol oynamaktadır. Bu makalede daha sık görülen primer KMP’ler ağırlıklı olarak MR bulgularından bahsedilerek literatür bilgileri eşliğinde anlatılmıştır.

Anahtar Kelime
Yazarlar
Tümü
Duyurular
Anket
AVES | Copyright © 2018 Türk Radyoloji Derneği | Son Güncelleme: 02.01.2019