Türk Radyoloji Seminerleri
Derleme

Bilgisayarlı Tomografide Yeni Görüntü İşleme Teknikleri

1.

Dr. Sami Ulus Kadın Doğum, Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Eğitim ve Araştırma Hastanesi, Radyoloji Kliniği, Ankara, Türkiye

2.

Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi, Radyoloji Anabilim Dalı, Ankara, Türkiye

Trd Sem 2020; 8: 1-20
DOI: 10.5152/trs.2020.844
Okunma: 830 İndirilme: 611 Online Yayın Tarihi: 10 Temmuz 2020

Radyolojide görüntü işleme yazılımları görüntülerden birçok kalitatif ve kantitatif verinin elde edebilmesine olanak sağlayan gelişmiş görüntü elde etme teknikleri sayesinde daha sık kullanılmaktadır. Bilgisayarlı tomografide (BT) görüntü işleme teknikleri hastalarda tanısal doğruluğu arttırma, tedavi yanıtını monitorize etme ve prognozu tahmin etmede kullanılabilir. Bu makalede BT’de kullanılan yeni görüntü işleme teknikleri sunulacaktır.

Ekler
EISSN 2148-1210